Město očima nezávislého člověka

ZÁZRAK V NAŠEM MĚSTĚ?

04.04.2013 11:32

Zaslechl jsem v rádiu slova St. Boleslav, Velehrad, papež František a podobná slova.  Hned jsem zapnul televizi, abych zjistil, o co se jedná. Asi tak učinili i jiní občané našeho města.

Kamera ukazuje kostel Nanebevzetí Panny Marie a přejíždí na náměstí, které je zaplněno lidmi. V čele náměstí tribuna, na kterou právě vystupuje v prostém kněžském oděvu papež František. Pozdravován přítomnými, jim žehná. Jeho krátký projev jasně vyjadřuje smysl Kristova učení, které je pošlapáváno a zneužíváno.

Kamera zabírá detailně obličeje dvou velice známých účastníků. Jejich vizáž zobrazuje i jejich duši. Papež František zvedá ruce k nebesům, z nichž přilétají andělé a boží metlou vyhánějí ony dva. Jednoho, co toužil po bohatství a církevní kariéře a druhého, co poškozoval národ, podporoval krádeže a chránil gaunery.

Papež František dále sděluje, že zná historii a ví, jak církev přišla k majetkům. Proto se rozhodl přesvědčit katolickou církev v Česku, aby křesťansky pomohla národu a odstoupila od restitucí. Aby dohodla jinou vzájemnou spolupráci, výhodnou pro obě strany. Vyzývá kněze všech stupňů, pokud nechtějí naplňovat boží přikázání, ať z této služby odejdou.

Vyzývá i národ – neuctívejte své Václavy, nic vhodného vám nepřinesli. Uctívejte Jana Husa a Jana Palacha, oba pro morální čistotu národa obětovali život!  Ať jsou vám příkladem!

Papež František po požehnání světu, za zpěvu přítomných a v doprovodu dětí, odchází zpět do kostela.

Byli jste také tím TV přenosem nadšeni? Já moc. Říkal jsem si, v našem městě se stal zázrak. Protřel jsem si oči a ke svému smutku zjistil, že to nebyl zázrak, ale pouze sen.

Ale i sny se dají naplňovat – záleží na každém z nás! 

                 

F. Štecha

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.