Město očima nezávislého člověka

Že by Kaufland rezignoval na výstavbu?

29.10.2013 12:34

Místostarosta Nekvasil informoval radu města o žádosti společnosti QNN INVEST s.r.o. zastupující vlastníka pozemku pod nemocnicí Dreamliner, která chtěla v Brandýse postavit obchodní centrum Kaufland. Žádost spočívala ve zpětvzetí žádosti podané dne 17.2. 2012. Rada města tuto informaci vzala na vědomí.

Zápis z jednání rady  města, jak je dlouholetým neblahým zvykem, se podrobněji nezmiňuje, ale ani neupřesňuje, o jakou žádost se jedná. Zřejmé a jasné to není, neboť společnost zastupující vlastníka pozemků určených podle původního záměru k výstavbě obchodního centra Kaufland, podala na radu města postupně několik žádostí. Jednou z nich byla i žádost o směnu pozemků s městem.

Podle ní chtěl investor vyměnit část svých pozemků pod nemocnicí za městské pozemky na Zápské, kde by mohly za oběť výstavby dalšího obchodního řetězce padnout na dvě desítky zahrádek, na nichž zahrádkáři působili po řadu desetiletí. Zdali se jedná o zpětvzetí právě této žádosti ze zápisu opravdu nevyplývá.

Rada města tehdy na své náklady musela nechat pozemky na Zápské ocenit znalcem, což také nebylo zadarmo. Investor nejprve chtěl vyměnit celý svůj pozemek, později však přednesl žádost o výměnu stejné výměry pozemků, pak následovala další žádost měnící podrobnosti, takže se ze zápisu opět občan nic konkrétního nedozví. Pokud by však investor vzal zpět návrh na směnu pozemků, znamenalo by to, že od záměru výstavby další obchodní krabice v Brandýse upustil, což by především pro zahrádkáře byla dobrá zpráva.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.