Město očima nezávislého člověka

Že by Tommi Holding ve městě skončil?

23.05.2013 12:00

Před časem vypsala rada města veřejnou zakázku na správu bytového a nebytového fondu města. Dne 20.2.2013 se seznámila s textem výzvy k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku vypsanou ve zjednodušeném podlimitním řízení na služby Správce bytového a nebytové fondu města. Zároveň tehdy uložila Janu Hárovníkovi – společnosti S.I.K. spol. s r.o. obeslat k podání nabídek odsouhlasené firmy uvedené v neveřejném seznamu firem rady města. Současně měl zveřejnit výzvu a textovou část zadávací dokumentace na profilu zadavatele, tedy města.

Posléze, dne 6.3.2013, rozhodla rada města o prodloužení lhůty pro podání nabídek do dne 3.4.2013 do 13 hodin. Tato lhůta však později byla prodloužena, stalo se to dne 13.4.2013 a termín byl stanoven na den 29.4, opět do 13 hodin. V tento den se sešla hodnotící komise ve složení J. Nekvasil, H. Procházková, J. Jindrová, J. Katuš aj. Kolář a obálky otevřela. Existuje o tom protokol, ovšem je, jako obvykle, neveřejný.

Komise otevřela celkem šest obálek s nabídkami firem a dne 6.5. se opět sešla a posuzovala kvalifikaci uchazečů. Z tohoto zasedání komise vyplynulo, že čtyři uchazeči podali nepřijatelné cenové nabídky nad limitní hodnotu stanovenou zákonem o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách. Tento zákon stanovuje maximální finanční limit ve výši 5.010.000 Kč na jednoho uchazeče.

Dále se zjistilo, že jeden z uchazečů, který podal nabídku ještě před zveřejněním Prvních dodatečných informací k zadávacím podmínkám, které byly zveřejněny dne 19.3.2013, odmítl svou nabídku vzít zpět. Jelikož podal nepřijatelnou nabídku, byl tento uchazeč ze soutěže též vyřazen, jako čtyři uchazeči s překročenou finanční nabídkou.

Zbyla tudíž jediná nabídka, která splňovala všechny podmínky jak vyplývající ze zákona, tak dodržující podmínky města uvedené v zadávací dokumentaci. Zápis neuvádí ani v jediném případě, jaké firmy se soutěže zúčastnily, ani jméno jediné firmy, která všechny podmínky splnila.

Proto komise navrhla, aby byl dodržen zákon, který předepisuje, že při jediném uchazeči se musí soutěž zrušit, v souladu se zněním zákona č. 137/2006 Sb., celé výběrové řízení zrušit a vypsat opětovně celou soutěž znovu. Připomínám, že se jedná o výkon správy bytového a nebytového fondu města na celých šest let.

Rada města proto rozhodla a celé výběrové řízení zrušila. Zároveň pověřila místostarostu Jiřího Nekvasila, aby nechal posoudit náklady města v případě zajištění správy bytového a nebytového fondu města přímou správou města.

Co z tohoto znění zápisu vyplývá? Pokud ony čtyři firmy nebyly jenom nastrčeným křovím, jak se to velice často děje, pak jejich představitelé zřejmě vůbec nečetli zadávací dokumentaci a neznají zákony. Jinak by totiž tyto firmy nemohly podat cenovou nabídku překračující zákon. A co se týče firmy, která podala nabídku ještě předtím, než byly zveřejněny všechny podklady k soutěži, tak u ní je otazníků ještě víc. Jak se firma vůbec o soutěži dozvěděla? Kdo ji dal informace o co se vlastně jedná? A proč svou nabídku nevzala zpět?

A není to nakonec stejné jako s výběrovým řízením na rekonstrukci náměstí, kdy se přihlásily dvě firmy s daleko nejnižšími nabídkami, ale posléze odmítly podepsat smlouvu, aby ji nakonec získala firma s nabídkou podstatně vyšší? A dále by bylo docela zajímavé zjištění, co to bylo nakonec za onu jedinou firmu, která vše splnila, nebyl to nakonec opravdu Tommi Holding, dosavadní správce?

Zákon o veřejných zakázkách je velice špatný, psal jsem to už několikrát, jenom nahrává korupci a měl by se změnit. Jenomže návrh nového znění zákona situaci též nemění, jen povede k tomu, že firmy budou podávat tak nízké nabídky, že se za ně dílo nebude moci uskutečnit. A domnívám se, že takovéto firmy si objednají práce u subdodavatelů, menších firem, které zakázku nakonec provedou, ale zaplaceno za odvedenou práci nedostanou a nakonec zkrachují. A to záměrně. I toto totiž hrozí.

Ze zápisu z jednání rady města jsme se tudíž nic podstatného o firmách nedozvěděli, ale to je v podání této  rady města zcela normální, připadá mi to, jakoby pracovala v okupovaném území a jednala konspirativně. Nicméně jedeno pozitivum ze zápisu vyplývá.Rada města konečně dospěla k názoru, alespoň v případě správy bytového a nebytového fondu města, že by ji nemusela řešit jen najmutím firmy, ale provádět správu některými pověřenými úředníky, kteří by za tuto činnost pobírali dosavadní plat a město by tak mohlo ušetři přinejmenším pět milionů korun, které ze zákona za tuto činnost náleží firmám.    

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.