Město očima nezávislého člověka

Zeleň se počítá specielním počítačovým systémem

06.08.2013 13:21

Před nějakým časem Brandýské noviny informovaly, že se ve městě vytváří, ale také z rozpočtu platí, geografický informační systém MISYS (G 13) Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.

V současné době již byl proveden sběr dat pro pasport městské zeleně a do tohoto sběru dat byla zahrnuta i další data, tak zvaný mobiliář. Jedná se o počet laviček, dětských hřišť, odpadkových košů, vitrín a podobných záležitostí na katastru města.

Poskytovatel GIS – MISYS, společnost GEPRO s.r.o. nyní předložila radě města návrh na uzavření již pátého dodatku ke smlouvě z roku 2009. Týká se bezplatné zápůjčky pasportu mobiliáře pro rok 2013. Dále se v dodatku uvádí, že případné používání tohoto pasportu v následujícím roce, představuje jednorázovou platbu ve výši 19.360 Kč včetně DPH.

Rada města se zápůjčkou na letošní rok souhlasila a zároveň uložila P. Karbanové z OŽP brandýské radnice vyhodnotit funkcionalitu a následně zvážit provozování tohoto pasportu pro další kalendářní rok, Svou analýzu včetně výsledků jejího bádání musí P.Karbanová, dle rozhodnutí rady města, předložit nejpozději do dne 15. 11.2013.

A tak namísto jednoho pracovníka, který by město jedenkrát za rok obešel a spočítal uvedený mobiliář, navíc, když každou výstavbu nového dětského hřiště musí schválit a posvětit rada města, bude se nám o zeleň ve městě a odpadkové koše starat počítačový program. Jenomže do něj bude muset někdo neustále data vkládat. Vznikne další pracovní místo na radnici?

A navíc, nebylo by lepší místo těchto všelijakých projektů, opravdu se o město starat? Vždyť například od začátku vegetačního období upozorňuji, stejně jako v letech předešlých, že se neseká tráva na mnoha křižovatkách, takže řidičům je omezen výhled. Jeden příklad za všechny, zkuste vyjet z ulice J. Mařáka do ulice Lesní a uvidíte, jak metrová tráva naprosto zakrývá výhled na hlavní silnici. Letos zde tráva ještě posekána nebyla a kdoví, jestli vůbec bude, hlavně, že budeme mít počítačový program na počítání stromů, keřů, laviček a odpadkových košů. To je jistě důležitější než to, aby lidé ve městě mohli bezpečně jezdit.  

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.