Město očima nezávislého člověka

Železniční trať by se měla modernizovat

29.07.2013 14:47

České dráhy, konkrétněji Správa dopravních cest, plánuje modernizaci trati Neratovice Čelákovice včetně úseku v Brandýse. Aby tato modernizace vůbec mohla být realizována, musejí se vyřešit majetkové vztahy k pozemkům podíl kolejí, kterých se modernizace trati týkají.

Brandýské zemědělské družstva vlastní právě takové pozemky a dle zákona se na soukromých pozemcích nemohou investovat veřejné peníze. Zemědělské družstvo zároveň nechce žádné pozemky prodávat, ale nechce ani bránit modernizace trati, a proto požádalo město o směnu pozemků, neboť na městských pozemcích by akce proběhnout mohla.

Jedná se o pozemky ppč. 1058/3 o výměře 130 m2 a část pozemku ppč. 1758/12 o výměře 45 m2, které vlastní zemědělské družstvo, které by chtělo směnit za pozemky ppč. 292/1 o výměře cca 130 m2 ve vlastnictví města.

Jak vyplývá ze zápisu z jednání rady města, o směnu Zemědělské družstvo město požádalo o směnu pozemků na základě žádosti Správy dopravní cesty, která plánuje modernizaci celé trati. 

Záměr o směně pozemků byl již vyvěšen, jak nařizuje zákon, a přihlásil se jeden zájemce, a to právě Zemědělské družstvo. Nic by tudíž směně nebránilo, kdyby byly zmiňované pozemky již dříve řádně zaměřeny, což se nestalo. Teprve nyní, tedy již po ukončení termínu vyvěšení záměru na úřední desce, došlo geometrickým plánem k upřesnění výměr dělených pozemků, a proto rada města musela své dřívější usnesení revokovat a záměr znovu na zákonnou dobu vyvěsit na úřední desce.

O plánu na modernizaci trati Neratovice – Čelákovice však město ví už více nežli rok. Dokonce Správa dopravní cesty zpočátku uvažovala o elektrifikaci trati, ale od tohoto záměru nakonec ustoupila. Je proto podivné, proč nedošlo k přesnému zaměření výměr pozemků ještě před prvním vyvěšením záměru na úřední desce. Nevypovídá to o způsobu práce rady města?

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.