Město očima nezávislého člověka

Získání dotace je pořádně drahé

13.01.2014 10:30

Rada města se zabývala návrhem odboru územního rozvoje a památkové péče na uzavření smlouvy o dílo se společností KEnergy s.r.o. z Liberce na zpracování podkladů pro podání žádosti o dotaci z Operačního programu životní prostředí pro projekt „Přeměna okolí MŠ Pražská na přírodní zahradu.“

Ve smlouvě o dílo bude zohledněno zpracování veškerých podkladů potřebných pro získání dotace, projektová dokumentace včetně rozpočtu na celou akci a vlastní podání žádosti o dotaci.

OÚRPP též navrhl radě města i cenu, kterou město zaplatí společnosti, jedná se o částku 145.200 Kč včetně DPH. Jak je u nás ve městě zvykem, cena se zaplatí i v případě, že se dotaci nepodaří získat, a to i přes to, že společnost v žádosti splní vše, co je třeba. Rada města s návrhem odboru souhlasila, jak jinak, a uložila starostovi města smlouvu podepsat.

Zápis již nehovoří o tom, kolik bude celá akce stát, o jakou výši dotace bude město usilovat, ale ani o tom, kolik do přeměny okolí na přírodní zahradu u školky bude muset město vložit ze svých prostředků. Z výše uvedeného zápisu tak vyplývá, že jakákoliv dotace z prostředků ať už státu či evropských fondů, se městu prodražuje, neboť podmínky pro získání dotací  jsou tak složité, že si město na zpracování žádostí musí smluvně zajistit, a také zaplatit, specializovanou soukromou firmu, čímž se prakticky každá získaná dotace městu prodražuje.

Existují však i města, ale i menší obce, které si dokáží zajistit dotace vlastními silami, tudíž bez navyšování ceny za jejich získání. Tato města či obce tak pro své občany jenom za jediný rok ušetří dost peněz z jejich daní a mohou tyto ušetřené prostředky použít na další zvelebování obce.  

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.