Město očima nezávislého člověka

Zloděj křičí, chyťte zloděje,

25.09.2014 16:30

aneb Špiněním druhých, očistím sebe!

Obdržel jsem e-mail s okopírovaným článkem tiskoviny Prostor, o kterém každý, s městskou politikou obeznámený člověk ví, že se jedná o tiskovinu ODS, pevně a nerozborně ruku v ruce s TOP 09. O objektivitě, alespoň zdánlivé, v tomto plátku, nezavadíš.

V tomto článku srdceryvně pláče Pavel Bíma, jak zlí, zlovolní a nedemokratičtí členové MO ČSSD I ve městě, silou nedovolili nikomu z MO ČSSD II. proniknout na kandidátní listinu. Samozřejmě je pravda úplně jiná. Nechtěl jsem o tomto problému vůbec psát, ale pokud na mne někdo, a je lhostejné kdo, kydá kopce špíny, mám ve zvyku se bránit a uvést plnou a nezkreslenou pravdu. Naprosto nemám zájem kohokoliv špinit, uvedu pouze fakta.

V každé politické straně platí, a ČSSD nevyjímaje, že její volení zástupci musí plnit usnesení pléna. Tak to prostě je. Před čtyřmi roky se stal tehdejší člen ČSSD Bohumil Javůrek místostarostou města a strana se stala koaliční s ODS a SNK. Místostarosta je ze zákona o obcích automaticky členem rady města. A tehdy se jednalo o hlasování v radě města o postu vedoucí odboru životního prostředí brandýské radnice. MO ČSSD se tehdy většinou usnesla, že její zástupce v radě města by měl hlasovat pro bývalou vedoucí tohoto odboru a nikoliv pro ODS prosazovaného kandidáta Antončíka. Důvod byl prostý, sociální demokraté tehdy byli s prací bývalé vedoucí OŽP spokojeni a navíc Antončík nesplňoval požadovaná kritéria, především vzdělání. Bohumil Javůrek usnesení pléna naprosto ignoroval a velice, velice zvýšeným hlasem prohlásil, že on si bude v radě města hlasovat, jak bude chtít on a nikoliv nějací členové strany. A hlasoval pro Antončíka. Ten se nakonec vedoucím nestal, ale to už je jiný příběh.

Rozkol vedl k tomu, že Bohumil Javůrek, spolu s několika málo členy strany, včetně Pavla Bímy, založil v Brandýse MO II. Nové členy se jim nedařilo příliš získávat, a tak pomohly rodiny a do strany vstoupilo několik členů dvou rodin, spojených s vedením MO II. Jenomže to nestačilo, původní organizace byla stále silnější. Vedení ČSSD se rozhodlo, kvůli získávání černých duší v republice, že bude povinnost přeregistrace. To znamenalo, že černé duše se samozřejmě nepřeregistrovaly a byly ze strany vyškrtnuty. To se stalo vloni v létě. Zároveň se kvůli volbám, a to na všech úrovních, které se vloni a letos měly konat, zavedl stop stav při přijímání nových členů. Občané do strany vstupovat mohli, ale nemohli se ocitnout na kandidátce.

Tímto stop stavem bylo rozhodnuto, že MO ČSSD I. Stará Boleslav, do primárních voleb, tedy o umístění a pořadí na kandidátce do komunálních voleb 2014, bude mít více přeregistrovaných členů, nežli MO II v Brandýse. MO I. se během času dvakrát, opakuji a zdůrazňuji, dvakrát, většinou svých členů usnesla, že by se rádi opět s MO II spojila do logické jediné městské organizace. O těchto usneseních byla MO II. v Brandýse informována. Odpovědí bylo mlčení.

Dle stávajících stanov strany, byli určeni, dle počtu členů, delegáti na městskou konferenci z obou organizací, Staroboleslaváci jich měli devět, Brandýšťáci šest. A jsme u merita věci. Navrhovaní kandidáti z MO II. se nikdy do práce pro město nezapojili, po celou dobu nevydali jediné prohlášení a navíc, oba zastupitelé z MO II., tedy Bíma a Javůrek, mnohdy hlasovali s koalicí, a to i v případech, kdy se jednalo o přímý rozpor s programem a cíli sociální demokracie, například při hlasování o zvýšení vodného a stočného, či pro zvýšení ceny za svoz popelnic. Při jednáních před primárními volbami MO I. navrhovala Pavlu Bímovi, že by mohl být na čtvrtém místě kandidátky. Prvním byl samozřejmě lídr Stanislav Huml, druhá Dagmar Altmanová, aby se prosazovaly i ženy a třetí jsem byl já. Bíma odmítl a požadoval druhé místo na kandidátce a dále pak chtěl kandidáty metodou zip. Tak by se na čelo kandidátky ale dostali lidé, kteří se do strany přihlásili těsně před přeregistrací a někteří i po ní a do té doby neudělali nejen pro město, ale ani pro sociální demokracii vůbec nic. Navíc jsem osobně Pavlu Bímovi navrhl, že mu rád a ochotně postoupím své třetí místo na kandidátce. Odmítl! Trval na druhém místě a zipu.

Městská konference se konala dvakrát. Podruhé za účasti kontrolních orgánů strany. Byl přítomen předseda kontrolní komise Prahy – východ, Středočeského kraje a dokonce předseda kontrolní komise ČR. Všichni konstatovali, že primární volby byly provedeny přesně podle stanov ČSSD. Když Pavel Bíma opakovaně odmítl třetí místo na kandidátce a další členové MO II. místa o něco níže, a trvali na svých nehorázných požadavcích, zcela demokraticky proběhlo o pořadí na kandidátce hlasování. Všichni přítomní členové MO II. sál opustili, takže se na kandidátce neobjevili. S návrhy MO I. nesouhlasili a za stávajícího počtu delegátů se primárek odmítli účastnit.

Toto je pravda. Nejednalo se o žádné silové opatření, ale o zcela demokratické a přesně ve smyslu stávajících stanov provedeného hlasování. Nelze přece hlasovat o někom, kdo se na kandidátku nepřihlásí a nikdo jeho kandidaturu nenavrhne.

Dle mého přesvědčení se nejednalo o nic jiného, nežli o uraženou ješitnost a nenaplněné ambice různých, velice ambiciózních jedinců. A ještě malá perlička. Na Okresní konferenci, kde se kdysi hlasovalo o kandidátech do krajského zastupitelstva, do krajského předsednictva strany a o účasti na celostátní velice důležité konferenci, všichni tehdejší zástupci MO II. Brandýs, hlasovali proti kandidátu MO I. Stanislavu Humlovi. Všichni, do jednoho.

Vladimír Kapal

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.