Město očima nezávislého člověka

Změna zákona je velice potřebná a nutná

29.03.2012 10:20

Zákon číslo 128/2000 Sb., zákon o obcích, by se měl konečně změnit k lepšímu. Podle tohoto zákona se musejí řídit všechna města a obce v republice. V současném znění tohoto zákona je však jedna ohromná vada, která vede ke zvyšování míry korupce. Jedná se o ustanovení, které přikazuje městům a obcím o prodeji a nákupu majetku měst a obcí pouze hlasováním celého zastupitelstva.

Je to dobře, neboť majetek města nepatří jen několika zvoleným a vyvoleným starostům, jejich zástupcům nebo členům rady, ale všem obyvatelům. Proto o jejich nakládání musí, dle znění tohoto zákona, rozhodnout jen a pouze zastupitelstvo.

Otázkou ovšem zůstává, v jakém složení a z jakých lidí se zastupitelstvo sestává. Pokud se někde stane, a je to velice častý jev, že se ustanoví většinová koalice z lidí, kterým nejde o blaho obce, jak konečně zní i přísaha zastupitele, ale především o blaho své a svých kamarádů a spřátelených firem, odsouhlasí si tato většina každý podraz na lidech, který si umane. Nemusíme chodit daleko, u nás to takhle funguje naprosto spolehlivě.

Co je však horší a daleko více zkorumpovanější, je rozhodování o pronájmech městského majetku. V tomto případě, dle zákona o obcích, rozhoduje pouze rada. V našem případě sedm lidí ze šestnácti tisíc. A dovedeme-li toto hlasování rady ad absurdum, tak dle znění zákona, o pronájmu mohou fakticky rozhodnou čtyři lidé. Ze šestnácti tisíců.

A tak se s největší pravděpodobností stane, že například Probošťák, dostane do pronájmu na celých deset let, jeden z místních občanů, který se do města před nedávnem přistěhoval a jehož jednání a chování v otázce odkoupení lesa Na Praporci dělá mnoha místním lidem veliké problémy.

Mimochodem, o této lokalitě sbírám informace a ještě se k ní vrátím.

Uvažovaná novela zákona o obcích předpokládá, že by i o pronájmech majetků města muselo rozhodnout celé zastupitelstvo, tudíž fakticky nikoliv jen a pouze čtyři lidé. Vždyť ti by mohli majetek města klidně dát do pronájmu na devadesát devět let a lidé by byli nahraní na celé generace dopředu.

Pokud by novela zákona prošla, muselo by o pronájmu majetku obce rozhodnout nejméně jedenáct lidí, tedy nadpoloviční většina z jedenadvaceti zastupitelů. V případě Brandýsa – Boleslavi by to však bylo prašť jako uhoď. Šest zastupitelů z ODS, čtyři z TOP 09 a dva nezávislí radní, kteří nemají podporu vlastních organizací, mají dohromady dvanáct hlasů. Takže je zde stejná pozice jako v radě města.

Novelou zákona by se ale nemohlo stát, že si radní rozhodují na svém písečku a o svých rozhodnutích informují zastupitele až ex post, tedy po svém rozhodnutí, aniž by opoziční zastupitelé mohli cokoliv namítat. Novelou zákona by se i pronájmy musely projednávat na veřejných zasedáních a tudíž pod veřejnou kontrolou občanů, kteří by tak věděli, co a za kolik, stejně na jak dlouho, chce koalice to či ono a komu, pronajmout.

A lidé by mohli protestovat. V současném stavu si jakási komise, jmenovaná radou města, vybrala za nejlepšího uchazeče na pronájem areálu u Probošťáku člověka, se kterým většina lidí ve městě nesouhlasí, protože se obává, že se nový nájemce Probošťáku bude chovat naprosto stejně, jako u střelnice.

A je mu jedno, co říká zákon, jsou přece lidé, a všichni to víme, na které zákony neplatí a dělají si, naprosto beztrestně, co chtějí. A hlasitý odpor veřejnosti na veřejném zasedání zastupitelů by přece jenom mohl rozhodování některých zastupitelů ovlivnit.

Z tohoto důvodu se domnívám, že změna zákona o obcích je nejenom nanejvýš nutná, ale přímo životně důležitá. Vždyť už máme republiku téměř celou rozkradenou, nenechme si proto rozkrást i ten zbytek, který nám ještě zbývá.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.