Město očima nezávislého člověka

Změnil se zákon, výběrové řízení se ruší

24.01.2014 15:04

Rada města schválila dne 20. 11. 2013 vypsání zjednodušeného podlimitního řízení na zakázku Daňové a ekonomické poradenství. Důvodem tohoto vypsání tohoto výběrového řízení byla novela zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.

Jednalo se o novelu zákona, kterou se snižovala konečná cena za zakázku a všechny smlouvy s firmami, které tuto novelizovanou nižší cenu nesplňovaly, musely být zrušeny a vypsáno nové výběrové řízení. Na základě pozměňovacího návrhu, odsouhlaseného ještě starou sněmovnou, však byly cenové limity opět zvýšeny a navráceny do stavu před datem 1.4.2012, kdy novela zákona začala platit.

Začala tudíž opět platit cena za zakázku do výše 6 milionů korun v případě veřejných zakázek na stavební práce a 2 miliony korun v případě zakázek na dodávky a služby. Fakturace společnosti SECO CZ spol. s r.o., která poskytuje městu daňové a poradenské služby v oblasti ekonomiky a se kterou má město uzavřenou smlouvu na dobu neurčitou, činí v současné době vždy 1.200.000 Kč bez DPH, čímž město  touto smlouvou již ničím neporušuje zákon, a tudíž není nutné výběrové řízení vypisovat a již vypsané výběrové řízení se usnesením rady města zrušilo.

 

 

 

 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.