Město očima nezávislého člověka

Zóny placeného parkování se budou rozšiřovat

16.10.2012 13:04

Na jednání RM dne 10.10. seznámil přítomné radní místostarosta Nekvasil s plánem na další etapu rozšíření zón s placeným parkováním. Dle tohoto plánu by měly být další etapy realizovány v následujících dvou letech.

Ještě do letošní zimy by mělo být vybudováno odstavné parkoviště u nádraží a postupně by měly být zřizovány rezidentní zóny parkování v sídlištích. Jakmile bude odstavné parkoviště vybudováno, neprodleně by se měly tato rezidentní zóny zavádět. Mělo by se začít na sídlišti U Nádraží, a to v ulicích Lipová, Vrbová, Kaštanová, Jasanová, ale i v dalších ulicích na tomto sídlišti. Postupně by se rezidentní zóny měly zřídit i v ostatních sídlištích na území města.

Pro obyvatele sídlišť to bude znamenat, že pokud by na sídlištích chtěli i nadále parkovat, museli by si zakoupit rezidentní karty, které by je k parkování opravňovaly. V zápisu z jednání RM se však nikde neuváděl návrh, kolik by tyto rezidentní karty měly občany stát.

Na příkladu okrajových částí Prahy je možné vyvodit jejich cenu. Tam totiž lidé musejí za parkování na rezidentní kartu zaplatit každý rok 5.000 Kč, ale nikde není psáno, že by tuto cenu museli platit i lidé v našich sídlištích. Jakou cenu RM stanoví teprve uvidíme.

Se zavedením zón placeného parkování pomocí parkovacích automatů se množí stížnosti občanů, a to i přesto, že dosud nejsou automaty v provozu. Lidé si na radnici stěžují, že budou muset automatům platit i v místě jejich trvalého bydliště, například v ulici K. Tájka.

Podle místostarosty Nekvasila by však měly tento problém vyřešit právě rezidentní karty.

Ti lidé, kteří by rezidentní karty nechtěli platit, by tudíž museli odstavovat svá vozidla na odstavném parkovišti u nádraží, u kterého předpokládám, že nebude zpoplatněno, protože o tom se v zápisu nikde nehovoří. Problém by však byl s tím, že toto odstavné parkoviště by nebylo hlídané, což by náramně vyhovovalo zlodějům.

V zápisu z jednání RM 10.10. se dále uvádí, že dnem uvedení do provozu parkovacích automatů bude městská policie provádět zvýšenou kontrolu těchto zón. Nikde se už ale neuvádí, zdali pro hříšníky, kteří by za parkování nechtěli platit, budou připraveny dávno zapomenuté botičky nebo bude MP rozdávat pokutové bloky či zdali s nimi bude zahájeno přestupkoví řízení.

Z plánu místostarosty Nekvasila tak vyplývá, že většina obyvatel všech městských sídlišť bude za parkování muset platit. A já se ptám, zmenší se počet zaparkovaných vozidel v sídlištích nebo se bude jednat pouze o navýšení městské kasy?

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.