Město očima nezávislého člověka

Zpracování strategického plánu rozvoje města – odsouhlaseno

13.08.2013 12:03

Město si nechá zpracovat Strategický plán rozvoje města na období let 2014 až 2021. Rozhodla o tom dne 31.7. rada města. Na základě odsouhlasené Smlouvy o dílo bude plán zpracovávat RNDr. Miroslava Holanová, pro niž je smlouva připravena a měla by být již podepsána.

Podle tohoto strategického plánu územního rozvoje města by se měla řídit příští zastupitelstva i rady města, které v tomto údobí budou vládnout městu. Je správné, že město bude mít tento plán, ale jeho naplňování se bude odvíjet od několika faktických skutečností. Tou první a nejdůležitější budou finanční prostředky. Je totiž nanejvýš pravděpodobné, že příjmy města budou v budoucnu dále klesat. Dalším, stejně důležitým, faktorem pak bude vůle příštích zastupitelstev a především rad města, se tímto plánem řídit. Vždyť všichni známe a víme, jak často se plány města mění, a to v průběhu jednoho volebního období, natož pak během let, která přesahují více volebních období. A proto se obávám, aby finanční prostředky, které bude plán stát, nebyly opět vyhozeny do vzduchu.

O kolik peněz se jedná se neví, neboť zápis z jednání rady města opět částku neuvedl, i když radním musela být známa, jinak by přece nemohli odsouhlasit znění smlouvy. Je to opět snaha města nezveřejňovat pro občany nic, co jí přímo nepřikazuje zákon.

Dle mého názoru toto utajování pouze demonstruje jakou představu o demokracii mají současní radní, neboť jejich konání spíše připomíná konání představitelů minulého režimu, kteří na občany naprosto ohled nebrali. Není to jenom v rozporu s demokratickými principy, ale i v přímém rozporu s předvolebními sliby stran a hnutí, které jsou nyní v radě města zastoupeny. Všichni totiž občanům slibovali otevřenost radnice a maximální informovanost občanů. Jak své sliby tito lidé plní, vidíme z každého zápisu z jednání rady města.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.