Město očima nezávislého člověka

Zpracování žádosti o dotaci nás bude stát 130 tisíc

28.11.2012 11:06

Odbor územního rozvoje a památkové péče navrhl radě města uzavřít mandátní smlouvu s firmou 4TM Solution s.r.o. na realizaci služeb ekonomického a organizačního poradenství při přípravě žádosti o poskytnutí dotace k projektu „Rekonstrukce ulic Kralupská, Nádražní a Riegrova v Brandýse.

Místostarosta Nekvasil doporučil radě města tuto smlouvu podepsat za celkovou cenu 129.600 Kč včetně DPH. Součástí této smlouvy, uvádí zápis, je i zpracování žádosti o poskytnutí státní dotace včetně všech povinných příloh. Smlouvy by měla být podepsána nejpozději do 20. 12. 2012.

Možná by stálo za to, sečíst všechny náklady, které město vynaložilo na vypracování, sepsání a vyřízení všech žádostí o dotace. Asi bychom se divili, kolik nás to již stálo. Pokud se nemýlím, minulé zastupitelstvo touto záležitostí pověřilo třetího místostarostu Šnaiberka a o něco později bylo v zápisu oznámeno, že město přijalo do trvalého pracovního poměru dva pracovníky, kteří měli právě tuto činnost jako pracovní úkol.

Zatím jsem se nikde nedozvěděl, zdali byli tito dva úředníci, zabývající se právě dotacemi, pravda, tehdy se hovořilo o dotacích evropských, jsou na radnici i nadále zaměstnáni či zda byli propuštěni. Kdyby totiž byli opravdovými odborníky na dotace, což znamená i s velmi dobrými kontakty na patřičná místa, neboť bez nich se dotace nezískají, měli by tyto žádosti zpracovávat sami a město by nemuselo vydávat nemalé částky na smluvní firmy, které se zabývají stejným problémem.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.