Město očima nezávislého člověka

Zpracuje se dokumentace informačního systému

09.06.2013 11:21

Na základě zákona číslo 365/2000 Sb. zadala rada města před časem výběrové řízení na zpracování dokumentace Informačního systému veřejné správy (ISVS).

Jedná se o zpracování dokumentu „Informační koncepce“ a „Politika bezpečnosti informací ISVS s následným zajištěním atestace u příslušného akreditačního orgánu.

Rada města obdržela celkem čtyři nabídky a vybrala jako nejvýhodnější pro město, což znamená nejnižší, nabídku Jana Rady z Prahy 5, který nabídl cenu ve výši 69.200 Kč bez DPH. Nabídky ostatních firem byly vyšší.

Rada města proto uložila vedoucímu odboru IT do 15.6. zpracovat objednávku na provedení služby v rozsahu předmětu nabídky firmy. Nabídka je součástí zápisu z jednání rady města, je však opět neveřejná, takže se obyvatelé města opět nedozvědí za co se vlastně peníze z městské kasy vynaloží.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.