Město očima nezávislého člověka

Zpráva o stavu a využití zámku

17.08.2013 09:47

Brandýský zámek, zákonem chráněná památka, je nejvýznamnější dominantou celého města. Každý rok se do něho vkládají investice na jeho obnovu a rekonstrukci, a to i za pomoci státních dotací. Zámek je předurčen, mimo turistický ruch, pro účely komorní kultury, muzejní účely a výstavy. Mimo jiné je využíván i pro potřeby města, ať už se jedná o svatby či zasedání zastupitelstva a různé konference.

Od roku 2004 je schválena dlouhodobá koncepce rekonstrukce a využití zámku a podle této koncepce se postupuje dodnes. Vedení odboru kultury a cestovního ruchu předalo radě města zprávu o stavu a využití zámku. Tak se na ní podívejme, byť je zveřejněna ve zkrácené podobě.

Přízemí:

V nejrozsáhlejším prostoru v levém křídle zámku se nachází zámecká restaurace. Ve východním křídle je umístěna správa zámku a turistických služeb. Zde se též, po sloučení někdejších dvou pronajatých prostor, uvolnila další místnost, kde bude zřízeno zázemí pro průvodce a služby zámku. Najdeme zde i historicky cennou černou kuchyni, nyní již plně funkční jako historická expozice pro návštěvníky zámku. Navazuje na gotický sklepní prostor přístupný z nádvoří. Po rekonstrukci by měl sloužit pro příležitostní kulturní akce a výstavy.

V severovýchodním nároží zámeckého nádvoří jsou sklepní prostory původního gotického hradu, jsou nyní využitelné pro různé společenské akce, například rauty. Je v plánu přivedení topení z restaurace, takže by prostor mohl být využíván celoročně. Směrem k vedlejšímu schodišti se nachází divadelní sálek, který je využíván jak pro společenské, politické, tak i kulturní akce.

Přízemí jižního a západního křídla zámku je tvořeno sklepními prostory, které neumožňují veřejné využití. Slouží jako sklady a je zde například i klubovna místního historického spolku či se zde scházejí baráčníci. Další sklepní prostor je plánován jako budoucí expozice alchymistů.

První patro:

Sály severního křídla tvoří reprezentační a expoziční celek a je využíván kulturně – společenskými akcemi města. Zámeckou kapli, kde se koná řada akcí, je však již opět nutno opravit.

Mezipatro severního křídla:

Zde je pět menších místností s omezenou výškou stropu a zároveň se tudy prochází do půdního prostoru nad audienční síní. Místnosti byly uvedeny do uspokojivého technického stavu a je zde zřizován chybějící zámecký depozitář. Ostatní místnosti by měly být ponechány k dispozici OKCR v rámci velkých akcí na zámku. Například pro přenocování účastníků.

2. patro:

Zde bývaly byty a velká obslužná chodba. Nyní jsou zde umístěny kanceláře OKCR, správy zámku, služební byt kastelána a tři kancelářské jednotky, které však potřebují stavební úpravy včetně topení. V nich je nyní umístěna stálá výstava PTP, která by však měla být přemístěna do jižního křídla. V severním křídle budou tak tři kanceláře k využití.

Východní křídlo je již opraveno a z historického hlediska je velmi cenné. Nacházejí se zde restaurované prostory gotického hradu, bývalá Rudolfinská kaple a další sály. Konají se zde výstavy a další akce a je zde umístěno i několik výstav. Po dokončení celého prohlídkového prostoru by zde měla být umístěna výstava s tématikou svatého Václava.

Jižní křídlo by mělo být obsazeno přestěhovanou stálou výstavou PTP a další prostory by mohly sloužit pro různé spolky či seniory, ale kvůli vysokým nákladům a především k bezpečnostním požadavkům hasičů zde bude zmiňovaná výstava  Dále by zde měl vzniknout audiovizuální sálek. V jižním křídle nyní probíhají opravy a křídlo by mělo být otevřeno 11.11.2013, ale vzhledem k nedostatku rozpočtových prostředků se otevření prostor může pozdržet.

Západní křídlo zámku vzniklo v poslední rudolfinské stavební etapě a je postupně rekonstruováno do původní renesanční podoby. Záměrem je v místnosti bývalého Langova apartmá vytvořit exkluzivní historickou ubytovací kapacitu pro potřeby města, pokud by se však vyřešily všechny stavební problémy.

Hodinová věž: Přístup je možný po rekonstruovaném schodišti do samostatného prostoru. Tam by mohla vzniknout expozice – ateliér malíře Polabí Viléma Plocka. Měl by být otevřen v roce 2015, tedy ke 110 výročí malířova narození.

Nadstavba 3. patra:

Tyto místnosti jsou hůře přístupné, proto správa zámku doporučila ponechat je k dalšímu pronájmu dvou architektonických a uměleckých ateliérů.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.