Město očima nezávislého člověka

Zpráva o stavu vodárenského systému

16.12.2013 11:55

Nájemce a správce městského vodovodu a kanalizace předává každoročně radě města zprávu o stavu těchto systémů. Rada města ji následně zasílá všem zastupitelům. Prakticky se však zpráva každým rokem opakuje téměř v totožném znění. I letos se ve zprávě neuvedlo, že jedním z největších problémů je stav kanalizace na staroboleslavském náměstí, která by vyžadovala novou výstavbu. Jenomže podle odborníků by tato stavba vyžadovala mnoho desítek milionů korun, někteří znalci hovořili dokonce až o stu milionů, a na tu městská kasa nemá a zřejmě ještě dlouho mít nebude. A přitom právě na staroboleslavském náměstí, jak uvedl jeden z odborníků již několikrát, tiká časovaná bomba, hrozící kolapsem kanalizace jako celku.

Ve zprávě společnosti Stavokomplet, která po dlouhá léta kanalizaci spravuje, se objevilo, že dodávaná pitná voda ve všech parametrech vyhovuje zákonným normám a požadavkům na pitnou vodu. Dle Stavokompletu je problémem snižující se vydatnost vodních zdrojů „Motorlet“ a „Praporce“. Spotřebu je proto nutné stále více zajišťovat nákupem pitné vody z Káraného.

V příštím roce, uvádí zpráva, by měla být dokončena zadaná studie, která by měla ukázat možnosti dalšího rozvoje místních zdrojů pitné vody.

A já dodávám. Pokles spodní vody v městských zdrojích, stejně jako ve studnách u rodinných domů ve Staré Boleslavi má jedinou příčinu – těžbu písku v lese na kopci u Otradovic, kde se nachází rozvodí. Těžba šla totiž, oproti původnímu povolení, až pod hladinu spodní vody, čímž se snížila její celková hladina, a to nejen ve Staré Boleslavi a v městských zdrojích, ale i v obcích na druhé straně kopce, tedy v Otradovicích, Podbrahách, ale i ve Skorkově. Toto je jediná příčina úbytku spodní vody v boleslavské části města a úbytek je již letitý.

Co se týče kanalizačního systému města, tak přetrvává neustále, a po řadu let, kromě staroboleslavského náměstí, i problém stoky v Pražské ulici v Brandýse. Při přívalových deštích dochází k přeplnění kanalizace a voda stojí na ulici. Na odstranění problému chybějí peníze, stálo by to moc. Takže se nic neděje, jen se problém každoročně uvede v zprávě.

Ve Staré Boleslavi zpráva uvádí, že stejný problém je i v ulicích Na Strouze a Mělnická. Jenomže na tyto dvě ulice je již zpracována projektová dokumentace a opravy by se měly zařadit do rozpočtu města na rok 2014. Takže alespoň tam by si obyvatelé mohli oddechnout.

V závěru zprávy se Stavokomplet nezapomněl pochválit, když uvádí, že i při nedostatku finančních prostředků, se daří systém udržovat v dobrém stavu. Nevím, co si o tomto konstatování budou myslet například obyvatelé domů v Šarochově ulici, kteří mají při každé prudké bouřce a silném lijáku, sklepy plné vody zásluhou špatného spádu kanalizace.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.