Město očima nezávislého člověka

Novinky

Pronájem Vyššího hrádku se odkládá

11.08.2016 09:22
Jak již bylo v Brandýských novinách uvedeno, objekt Vyšší Hrádek, ve kterém bylo dříve sociální zařízení, byl převeden z kraje na město a rada města rozhodla, že po rekonstrukci bude využíván pro potřeby dětí. Radě města byla doručena žádost o pronájem části nemovitosti Vyšší Hrádek...
>>

A opět obvyklé dodatky

09.08.2016 09:58
Na jednání rady města dne 16. 6. 2016 bylo odsouhlaseno uzavření dodatku číslo dvě ke Smlouvě o dílo se společností Stavokomplet na rekonstrukci kanalizace v ulici Průhon ve Staré Boleslavi. Tímto dodatkem se navýšila vysoutěžená cena na tuto akci o částku 320.739 Kč bez DPH. Předmětem...
>>

Chodníky v ulici K. Tájka se dočkají opravy

09.08.2016 09:57
Stav chodníku včetně schodů do kina je ve strašlivém stavu. Je tudíž zcela na místě, že rada města rozhodla o vypsání veřejné soutěže na zhotovitele díla „Oprava chodníků a schodů v ulici K. Tájka.“ Při této akci se jedná o dosud nerekonstruovaný chodník z náměstí pod kino a k Lipové...
>>

Budou se budovat podzemní kontejnery

08.08.2016 15:45
Státní fond životního prostředí schválil žádost města na dotaci na akci „Podzemní kontejnery v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi“. Jedná se celkem o deset kontejnerů, které budou umístěny pod povrchem okolního terénu, a bude se jednat o kontejnery na tříděný odpad. Jen malý dodatek: Česká...
>>

Informace o projektu Vyšší hrádek

08.08.2016 15:44
Jak již Brandýské noviny před časem uvedly, objekt Vyšší hrádek v brandýské části města dříve sloužil jako ubytovací kapacita pro lidi s mentálním postižením. Ještě předtím to byl Ústav slepých žen. Jako sociální objekt pro spoluobčany, kteří nedokázali samostatně žít, sloužil po celá...
>>

Quo Vadis Europa?

08.08.2016 09:32
( Autor článku pracoval v devadesátých letech jako parlamentní zpravodaj Radiožurnálu a vnitropolitický komentátor deníků Telegraf a Český Deník. Rovněž jako mediální poradce federálních ministrů Hospodářství a Zahraničního obchodu.)   Tuším kam kráčíme, ale nechci být vulgární.... Václav...
>>

Krajské volby jsou letos velmi důležité

06.08.2016 11:09
V říjnu se budou konat volby do krajských zastupitelstev a v našem volebním okrsku i do senátu. Krajské volby, stejně jako senátní mívají vždy, a to po celá léta, vůbec nejnižší účast. Je to z prostého důvodu, lidé, voliči, především ze Středočeského kraje, téměř neznají kandidáty do...
>>

Město vydalo zásady prezentace stran do voleb

06.08.2016 11:08
Rada města projednala a schválila zásady prezentace politických stran, hnutí a koalic před volbami do zastupitelstva Středočeského kraje a do senátu. Strany se budou moci prezentovat i v Městských listech za podmínky ceníku inzerce, a to v číslech 9 a 10, tedy v zářijovém a říjnovém...
>>

STŘÍPEK Z MINULOSTI

05.08.2016 16:05
Pracovat na stavbě, v dole, v továrně, na poli nebo jinak manuelně, případně konstruovat nebo projektovat je náročné a nepřináší skvělé zisky.  Věky je prověřeno, že finančnictví a obchod je ten nejlepší byznys.Bankéři ovládali a ovládají dění, politiky a panovníky.  Proto je...
>>

! RÍM

31.07.2016 16:07
 Je to slovo, nebo logo, nebo zkratka, nebo chyba názvu města Řím? Asi většina starší generace si vzpomene na to, že při výjimečném spatření mrtvého přišel stísněný a mrazivý vnitřní pocit. Také takové obrázky byly publikovány pouze výjimečně. Obdobný pocit nastal i při vyslechnutí takovéto...
>>
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.